Intuitiolla kohti mahdollisuuksia

Artikkeli on alunperin julkaistu Valtionkonttorin Uusi Kaiku lehdessä.

http://www.digipaper.fi/valtiokonttori/124889/

Luota vaistoosi – intuitiolla kohti mahdollisuuksia

Muistatko hetken, kun yhtäkkiä vain tiesit miten toimia? Olit aivan varma, että mieleesi noussut ratkaisu oli oikea, vaikkakin yllättävä – jopa järjen vastainen. Sen jälkeen saattoi tulla monta epäilyksen hetkeä, koit ehkä vastustusta muiden suunnalta. Epäröinnistäsi huolimatta jokin sisälläsi kertoi, että olit löytänyt juuri oikean vastauksen.

Oletko ajatellut jotain asiaa ja yhtäkkiä tapaat sattumalta ihmisen, joka puhuu samasta asiasta? Onko joku antanut sinulle yllättäen kirjan tai hyvän artikkelin, joka antaa asiaan uutta näkökulmaa? Satuitko näkemään kuvan, mainoslauseen tai tekstinpätkän, joka herätti huomiosi? Saitko unissasi viestejä?

Sisältä nouseva, usein myös kehossa ja sydämessä tuntuva varmuus on upea kokemus. Se tai toistuvat, merkitykselliset ja kokonaisuuksia muodostavat sattumat eli synkroniteetti viestivät siitä, että olet löytänyt intuition kanavan käyttöösi. Mitä enemmän opit kuuntelemaan ja kehittämään tätä mielesi tiedostamatonta voimaa, sitä vahvemmin ja luotettavammin se toimii. Kun muistelet jotain tällaista omaa kokemustasi, saat vinkkejä, miltä juuri sinun intuitiiviset merkkisi saattavat tuntua.

Synkronian viestit kannattaa kirjata nopeasti ylös, ja ottaa merkityksellisinä yksityiskohtina, mutta jättää tulkinnalle ja suuremman kokonaisuuden muodostumiselle reilusti aikaa. Viesteistä ei välttämättä ole puutetta, mutta et ehkä tiedosta niitä, luota niihin ja toimi niiden mukaisesti.
Intuitioon luottaminen ei ole ’sokeaa’ poukkoilua satunnaisten ajatusten ja ’sattumien’ perässä. Viestipalapelin analysoimiseen tarvitaan vahvaa erottelukykyä. Milloin viesti on sellaisesta intuition lähteestä, jota kannattaa noudattaa?

Valtava piilevä kapasiteetti

Intuitio on sananmukaisesti sisältäpäin ohjautumista ja tietämistä; toimimme kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä käsin tiedostamatta kaikkea sitä tietoa, kokemusta ja johdatusta, joka intuitiossa on. Tietää, vaikka ei tiedä eikä päättele.

Olemme tottuneet ajattelemaan tietoisen mielemme kautta. Kaiken pitää olla järkevää, perusteltua ja hallittavissa olevaa, mieluiten vallitsevaa ajatusmaailmaa tukevaa. Tällaiselle ajattelulle löytyy paikkansa, mutta kuten Einstein on todennut, tietoinen mielemme on uskollinen palvelija ja intuitiivinen mielemme pyhä lahja.

Intuition käytölle löytyy rationaaliset perusteet aivojemme fysiologiasta. Tietoisen mielemme on laskettu toimivan nopeudella 16–40 bittiä sekunnissa. Sinne mahtuu kerralla 4–7 asiaa. Tiedostamattoman mielemme on todettu toimivan nopeudella 20 miljoonaa bittiä sekunnissa. Tätä nopeutta on verrattu esimerkiksi siihen, että sinulla olisi samanaikaisesti 11 000 elokuvan tiedot samanaikaisesti käytettävissä.

Miksi emme hyödyntäisi tätä valtavaa, piilevää kapasiteettia?!

Uskomuksia vai puhdasta tietoisuutta

Jaan intuition selkeyden vuoksi suoraan ja suodatettuun.

Suodatettu intuitio perustuu kokemuksiimme ja uskomuksiimme. Sitä voi kutsua myös alitajunnan kanavaksi, jonne on kasautunut kaikki se tieto, jota olemme ammentaneet kulttuuristamme, lähipiiristämme ja kaikesta siitä, mitä olemme ajatelleet, tehneet ja tunteneet. Joskus koemme saavamme intuitiivisen tunteen – tietävämme jotain, jota emme tiedä – mutta kyse onkin jostakin uskomuksestamme tai kokemuksestamme. Muistuttaako tapaamasi henkilön murre juuri siitä tädistä, josta et pitänyt? Omaatko ihmisen ulkonäköön pohjautuvia uskomuksia tyyliin ”lihavat ihmiset ovat laiskoja” tai ”pitkät miehet hyviä johtajia”? Myös pelko voi estää tekemästä jotain, vaikka selittelemmekin itsellemme kyseen olevan intuitiosta.

Ammatillinen vahva osaaminen on myös yksi esimerkki suodatetusta intuitiosta. Kun olemme tehneet jotain työtä pitkään, tiedämme jo automaattisesti miten reagoida eri tilanteisiin ilman, että joudumme pohtimaan ja analysoimaan toimintaamme. Haasteena on pysyä avoimena muutokselle ja kehittymiselle, ettemme muutu ’näin on aina ennenkin tehty’ mantran hokijaksi.

Suora intuitio on prosessi, jonka kautta löydämme korkeamman ja puhtaan tietoisuuden mieleenjohtumia, monisyisempiä kokonaisuuksia, useita näkökulmia ja kestäviä oivalluksia. Se osaa hetkessä yhdistellä oleellista tarvittavaa tietoa ja tunteita. Suoran intuition kautta voimme saada oivalluksia tulevasta.

Suoraa intuitiota käyttäessämme koemme usein vahvasti, että saatu oivallus on ”oikein”, jonkinlaista ohjauksen ja flow-tilan tunnetta, luottamusta, että asiat järjestyvät ja menevät kuten pitääkin. Useat nobelistit todistavat, että suurimpien innovaatioiden takana on ollut useimmiten suoran intuition kokemus.
Intuitio voi ilmetä kehon signaaleina, aistihavaintoina, sydämen tuntemuksina tai vaikkapa vain epämääräisenä ”tietämisenä”. Meillä jokaisella on omat merkkimme, mutta ne oh opittava tunnistamaan. Einsteinin kerrotaan saaneen intuition viestejä kehoonsa erilaisina lihastuntemuksina. Mika Waltarin kerrotaan nähneen Sinuhe egyptiläinen -kirjansa hahmot ja keskustelleen heidän kanssaan.

Kehitä intuitiotasi

Intuitio on kaikille luontainen, tiedostettu tai tiedostamaton kyky, joka useimmiten toimii eritoten levossa ja rauhallisuudessa, hetkeen keskittyessä. Sitä voi kehittää kuten muitakin taitoja ja kykyjä: tiedosta, tunnusta, tunnista, kokeile ja käytä ja analysoi kokemukset (erottelukyky).

Intuition kehittäminen on itsensä kehittämistä. Kukin voi oppia tunnistamaan, miten intuition viestit ilmenevät juuri itselle. Kuunteleeko ja uskaltaako noudattaa niitä? Osaako erotella, mistä ne ovat peräisin?

Tyrmäämme usein itse itsemme: olipa huono ajatus, enhän minä pysty/osaa/kykene… Jos vie ajatustaan eteenpäin, saattaa törmätä negatiivisiin mantroihin: ei ole budjetissa, olemme jo kokeilleet sitä, ei kuulu strategiaan, ei niin voi tehdä… Tuttua? Mitä radikaalimpi idea, sitä voimakkaampaa lienee vastustus. Vaatii rohkeutta kohdata ymmärtäen tällainen hakaus.

Kirjaa ylös ideasi ja tuntemuksesi ja analysoi, mikä on mahdollisen kritiikin takana. Perustuuko se uskomuksiin ja pelkoihin? Sinun vai muiden? Miten voisit parantaa ideaasi ja itsetuntemustasi kritiikin avulla? Miten ideaa kannattaisi viedä eteenpäin?

Tunnista mahdollisuudet

Intuition voima on usein aivan huippuluokkaa esimerkiksi erilaisten mahdollisuuksien tai haasteiden tunnistamisessa. Innovaatioissa on usein kysymys erilaisten asioiden yhdistämisestä ja ympäristön hiljaisten signaalien havaitsemisesta. Tiedostamattoman mielemme kapasiteetti toimii ainutlaatuisesti tällaisen tiedon prosessointiin. Mitä enemmän altistaa itseään erilaiselle tiedolle ja kokemuksille, sitä enemmän materiaalia tiedostamaton saa käyttöönsä.

Usein tarvitsemme apua prosessin tulosten eli intuition viestien pääsemiseen kiireisen mielemme lävitse. Hetken hiljentymiseen ja läsnäolon löytymiseen löytyy paljon erilaisia menetelmiä. Voisitko käydä lyhyellä metsälenkillä ruokatunnilla? Luonto on valtava voimavara myös intuitiolle. Jo 4-7 minuuttia luonnossa hidastaa sykettä ja laukaisee lihasjännitystä. Olisiko mahdollista vetäytyä hetkeksi hiljaiseen huoneeseen? Joskus jo lyhytaikainen hengitykseen keskittyminen tai ympärillä olevien äänien ja tapahtumien tarkkailu auttaa palauttamaan mielesi tähän hetkeen, jossa myös intuitio pääsee ilmenemään.

Organisaation työkalu

Uuvuttaa, aika ei riitä? Haluamme olla loogisia, hallita ja analysoida, mutta emme yksinkertaisesti pysty hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja tapahtuvaa ainoastaan tietoisen mielemme kautta.

Useat suurten, globaalien yritysten johtajat ovatkin valjastaneet intuition voiman henkilökohtaisella tasolla.

Tietoinen intuitio voi myös löytää paikkansa organisaatioiden tasolla ja näin tehdä siitä kehitettävän ominaisuuden. Se voi olla mukana prosessien, menetelmien, työkalujen, kulttuurin ja itsensä kehittämisessä.

Näin vältetään parhaiten intuition käytön riskit ja opitaan, miten siihen voidaan luottaa.

Intuitiolla on lukuisia käyttökohteita organisaatioissa: strategiaprosessi, päätöksenteko, uudistuminen, haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen, verkostoituminen, asiakassuhteet, henkilöstöasiat, nopeat tilanteet, ajoitukset jne.

Kulttuuri mahdollistavaksi

Organisaatiossa voidaan luoda erilaisia tiloja, tunnelmia, virkkeitä sekä menetelmiä intuition tueksi. Muutamissa organisaatioissa on saatu hyviä tuloksia antamalla henkilöstölle lupa “tehdä mitä haluat” sovitulla ajalla. Ideoiden jakamiseen löytyy myös työkaluja, jotka tukevat ideoiden jatkojalostuksessa ja eteenpäin viemisessä. Kun ideoiden tueksi löytyy muita ja saa heiltä kommentteja, on idealla parempi mahdollisuus edetä.

Moni organisaatiokulttuuri tarvitsee uudenlaista suhtautumista ideoihin, erilaisuuteen ja epäonnistumisiin. Täytyy olla myös mahdollisuus tuoda esille tuntemuksensa siitä, että jotain on pielessä tai että valittu suunta on väärä.
Tukea päätöksenteolle

Päätöksenteossa intuition ääni voi tuoda uutta näkökulmaa toimintaan.

Päätöksien taustalla on yhä useammin valtava määrä suodatettavaa tietoa, ja on vaikea ratkaista ongelmaa pelkän faktan ja tietoisen mielen avulla. Joskus taas tietoa on aivan liian vähän, tai sen luotettavuudesta ja olennaisuudesta on ristiriitaisia tunteita. Tällöin olisi järkevää hyödyntää tiedostamattoman mielemme voimaa ja jättää asia, perinpohjaisen tutustumisen jälkeen, hetkeksi tiedostamattoman mielen valtavan kapasiteetin työstettäväksi.

Intuitio useimmiten vaatii asiaan perehtymisen ja eri näkökulmien läpikäymisen. Intuition voimaa voi hyödyntää päättämällä, ettei päätöstä tehdä ennen kuin asia on hetken hautunut ilman tietoista pohdintaa. Perehdy asiaan, pyydä intuitioltasi apua ja tee välillä aivan muuta: käy kahvilla, hoida rutiineja tai mene hetkeksi luontoon. Pääasia, että ajatuksesi pysyvät kokonaan poissa päätettävästä asiasta.
Usein isommat ongelmat kannattaa jättää pidemmäksikin aikaa hautumaan. Päätä milloin asia tulee ratkaista ja jätä se siihen asti hautumaan. Näin toimiessasi ratkaisu saattaa tulla eteesi aivan yllättäen.
Organisaatiossa tällaisen ”hautomisajan” voi helposti ottaa käyttöön niin henkilökohtaisiin päätöksiin kuin tiimin tai ryhmän päätöksiin. Monissa workshopeissa käsitellään asioita niin intensiivisesti, että osallistujille tulee intuitiivisia oivalluksia vielä tilaisuuden jälkeen. Olisi tärkeää huomioida nämäkin ajatukset.

Voisiko erilaisiin keskusteluihin ottaa intuition viestit mukaan avoimesti omana kohtanaan? Käsitellä faktojen lisäksi, mitä kenenkin intuitio sanoo asiasta. Useimmiten nämä intuition tuomat ajatukset keskustellaan vasta käytävällä kokouksen jälkeen, koska ei uskalleta kommentoida asiaa ilman faktoja.

Eettisiä kokonaisuuksia

Jokainen organisaatio joutuu kohtaamaan yhä monimutkaisempia, toisiinsa kytköksissä olevia ongelmia, joihin liittyy useita valintakriteerejä. Enää ei riitä, että miettii asiaa vain oman organisaation ja asiakkaiden näkökulmasta, vaan ollaan vastuullisia myös ympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan, joskus kansainvälisestikin.

Uskon että maailma on parempi paikka, jos opimme käyttämään enemmän intuitiota. Valinnat olisivat eettisempiä kokonaisuuden, myös luonnon ja ihmiskunnan kannalta.

Löytyy siis todella järkeviä syitä kehittää intuitiota myös työelämässä!


^