Intuitio johtamisen tukena

intuitio sydän.001

Artikkeli on julkaistu Fakta lehdessä 12.12.2013. http://summa.talentum.fi/article/fa/12-2013/28229

Tietoinen ei-päättäminen tukee johtamista

Liikemaailmassa pitäisi nykyistä paremmin ymmärtää intuition merkitys. Johtajille tulee valtava määrä suodatettavaa tietoa ja yhä useampi ongelma on jo niin monimutkainen, ettei sitä pysty ratkaisemaan tietoisen mielen avulla. Intuitio on sananmukaisesti sisältäpäin ohjautumista, tietämistä sisältäpäin.
Tiedostamaton mieli toimii intuition lähteenä ja antaa meille monisyisempiä aineksia valintoihimme kuin tietoinen mielemme. Tiedostamaton onkin prosessi, joka käyttää tieto- ja tunnekokemuksia, sydäntä, kehon aistimuksia ja tuo meille intuition oivalluksia. Se osaa yhdistää oleelliset tarvittavat asiat, ja siten se onkin korkeampaa tietoisuutta kuin pelkän tietoisen, järkevän mielen ja tunneälyn käyttöä.
Tietoisen mielen on arvioitu toimivan 40 bittiä /sekunti vauhdilla, kun taas tiedostamaton toimii 20 miljoonaa bittiä /sekunti vauhdilla. Päätöksenteossa onkin siis järkevää hyödyntää tätä valtavaa kapasiteettia.

 

Kun intuitiota käytetään johtamisen tukena, eräs menetelmistä on tietoinen ei-päättäminen. Tietoisessa ei-päättämisessä ongelmaan ensin tutustutaan perinpohjaisesti mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Tässä vaiheessa päätetään, että ongelmaa ei tulla päättämään vielä, vaikka tietoinen mieli jo haluaisikin saman tien tehdä ratkaisuja ja johtopäätöksiä. Kun asiaan on tutustuttu perinpohjin, jätetään se hautumaan ja tehdään jotain aivan muuta. Päättämättömyys on epämiellyttävä tunne monelle päätöksentekoon tottuneelle. Siksi se tuleekin tehdä hyödyt tiedostaen. Hyviä päätöksiä ei tehdä useinkaan kiireessä ja viime hetkellä, joten asiaan perehtyminen kannattaa aloittaa ajoissa.
Tällaista ajattelua olisi hyvä myös hyödyntää erilaisten työpajojen jälkeen. Monta kertaa työpajoissa käsitellään syvällisesti jotakin asiaa ja saadaan paljon aikaankin, mutta unohdetaan se, että oivalluksia voi syntyä myös jälkikäteen. Ideat tulisi kirjata ylös ja varmistaa, että niillekin löytyy käsittelyprosessi.

Intuition merkitys ideoiden luomisessa ja yhdistelyssä on valtava ja yritysten tulisikin luoda olosuhteita, joissa näitä voi kehittää.
Intuitio on kyky, jota voi tietoisesti oppia ja kehittää. Intuition merkkejä voi oppia tuntemaan ja tunnistamaan ja täten vahvistamaan omia intuition kanavia. Intuitio antaa viestejä eri tavalla kuin tietoinen, verbaalinen mieli. Intuitio onkin tunne-kehon ja kokonaisvaltaisen tuntemuksen viestintää. Jokaisella on omat intuition merkkinsä ja signaalinsa. Joskus intuitio on vain tunne siitä, että jotakin on tehtävä, vaikka looginen mieli ei näe päätöksessä mitään järkeä. Joskus taas iho on kananlihalla, tai vatsanpohjassa tai sydämessä tuntuu vahvasti.

Aivot omaavat valtavan kyvyn uudistua. Mutta aivoja tulee harjoittaa, tehdä uusia asioita, hypätä joskus tuntemattomaan uuteen toimintaan. Intuitio juuri ohjaa tekemään eri tavalla kuin ennen. Intuitio on myös yhteydessä syvempään, eettiseen rakenteeseen: sydämen viisauteen.
Sydän ja aivot ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Kun sydämessä jokin tuntuu, kyse on usein intuitiivisesta älykkyydestä, jota tulisi arvostaa ja kuunnella.

Tietoinen mieli haluaa olla vallassa ja sitä voisikin kutsua ”isoksi pomoksi”. Iso pomo suuttuu, kun intuitio tulee esiin; ja näin intuitio tukahdutetaan helposti. ”Olipa huono ajatus” tai ”ei tuo tule toimimaan” ovat tyypillisiä esimerkkejä tyrmäysreaktioista.
Tietoista mieltä vastaan ei kannata lähteä taistelemaan, vaan se voidaan ohjata tekemään jotakin muuta, jotta intuitio voi päästä esiin. Annetaan isolle pomolle jokin tärkeä projekti, josta se saa huolehtia.

Vaikka monilla luovilla ihmisillä on jo hyvä yhteys intuitiiviseen mieleen, on se kehitettävä ominaisuus kaikille. Harjoituksilla voidaan saada uskomattomia tuloksia. Intuition avulla voi nähdä asiat kokonaisuuksina, ennakoida oikein ja löytää tärkeitä, uusia oivalluksia. Jatkuvalla treenaamisella pääsee loistotuloksiin niin maratonilla kuin intuition käytössäkin.

Luonnossa oleminen vahvistaa intuitiota ja herkkyyttä. Luontoympäristö saa stressin lievenemään. Aivot ja mieli rentoutuvat metsäkävelyillä, rauhallisella ololla ilman suorituksia. Intuitio vaatiikin sen, että mieli vapautuu huolista ja suorituspaineista. Kaikkein oleellisinta on muistaa salliva läsnäolo, jossa intuitio voi päästä täyteen loistoonsa.

Jos liikemaailma johtaa maailmaa sydämen viisauden kautta, voisimme nähdä maailman, jossa vastuu luonnosta ja ihmisistä olisi itsestään selvää. Täten herkkyys ja intuitiivisuus liike-elämässä olisi voimavara, joka mahdollisesti johdattaa ihmiskuntaa kohti entistä tasapainoisempaa kehitystä.

Eija Kiviranta ja Riitta Wahlström

Eija Kivirannalla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta it-alalla, nykyisin hän työskentelee perustamassaan Dream Pilots Oy:ssä. Riitta Wahlström on psykologi ja kasvatustieteiden lisensiaatti, joka on erikoistunut ekopsykologiaan.

Intuition mahdollisuuksien hyödyntämiseen tutustu Dream Pilotsin ’Taste of intuition’, ’Touch of intuition’ ja ’Thirst for intuition’ palveluihin.


^