Mahdollistava Johtajuus

dp palveluiden esittely kalvo LEADERSHIP.001

 

Johtamista ja yrityskulttuuria: ECO Leadership

Autamme kehittämään yrityksen johtamista siten, että kestävä menestys tapahtuu mahdollisimman itseohjautuvasti ja omakohtaisia oivalluksia synnyttäen. Tavoitteena on kulttuurin laajentaminen omasta tai yksikkökeskeisestä ego-ajattelusta kohti eko-johtamista, jossa korostuu koko ekosysteemistä välittäminen, ihmiset ja ympäristö mukaan lukien.

Hyvän johtamisen teemoja voisi kuvata vaikkapa julistamalla uudet johtoryhmän vastuut!

Johtamisen palveluitamme ovat mm:

– Erilaisten johtajuuden teemojen kehittäminen (mm strategian ja merkityksen kirkastaminen, itsensä johtaminen, yhdessä tekemisen taidot, intuition kehittäminen..)
– Henkilöstön hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden kehittäminen
– Vuokrajohtajat muutosten ja kehittämisen tukena
– Mentorointi ja ’live-in-advisor’ palvelut
– Inspiroivat esitykset ja tapahtumat

Räätälöimme johtamisen teemat juuri teille sopivaan viitekehykseen.
Esimerkkinä tekemämme Tekes Liideri-ohjelman kampanjan johtamisen viitekehys:

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/suomi-tarvitsee-5-000-000-johtajaa/aamukahvit/

Lisätietoja:

Intuition kehittäminen

Johtamisen tukena kannattaa hyödyntää myös intuitiota. Kiinnostaisiko jokin seuraavista intuitio palveluistamme?

Taste of Intuition

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Albert Einstein

Taste of Intuition on organisaatioille suunnattu tunnin mittainen cocktail, joka avaa intuition mahdollisuuksia itsensä johtamisessa. Maistiaisen tarkoituksena on tiedostaa intuitiomme läsnäolo ja kokea harjoitusten kautta, miltä se tuntuu. Toteutustapa sopii suurellekin yleisölle, esimerkiksi henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvoinnin tapahtumissa. Tuloksena on intuition maku ja pari erilaista työkalua arjen ilmiöiden tutkiskelemiseksi.

Touch of Intuition

If the facts don’t fit to theory, change the facts.
Albert Einstein

Touch of Intuition on ryhmille suunnattu n 3 tunnin mittainen intuitiotakomo. Johdantoluento antaa viitekehyksen intuition mahdollisista soveltamistavoista. Harjoitusten avulla ryhmä työstää valitsemaansa aihealuetta ja hakee ratkaisua uudella tavalla.

Intuitiotyöskentelyn tarkoituksena on oppia soveltamaan intuitiota työelämän erilaisissa ilmiöissä. Toteutustapa sopii yhdelle tai useammalle, samanaikaisesti työskentelevälle ryhmälle. Tuloksena on uudenlaisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisumalleja ajankohtaisiin aiheisiin.

Thirst of Intuition

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
Albert Einstein

Thirst of Intuition on onnistunutta ratkaisua etsivän ryhmän intuitioleiri. Päivä toteutetaan ympäristössä, jossa yhteys ulkomaailmaan on helppo unohtaa, samalla kun aika pysähtyy. Päivän tarkoituksena on ryhmän tai yksilöiden haasteiden työstäminen hyödyntäen erilaisia intuitiivisia ja luovia menetelmiä. Päivän menetelmät voidaan valita asiakaskohtaisesti riippuen työstettävän asian luonteesta. Tuloksena on monen näkökulman kautta työstetty ratkaisumalli ja tunne parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta.

Intuitio on läsnä tässä hetkessä. Sinun tarvitsee tiedostaa sen olemassaolo.

Annamme mielellämme lisätietoja ja tulemme keskustelemaan teidän tarpeistanne. Luodaan yhdessä tarpeeseen sopiva kokonaisuus.

 

Johdon tueksi – vuokrajohtajat:

Vuokraamme osaavia ja motivoituneita johtajia eri tilanteisiin ja tarpeisiin. Kokenut vuokrajohtaja voi olla hyödyksi esimerkiksi uuden liiketoiminnan aloittamisessa, vastuullisuuden integroimisessa liiketoiminnan ytimeen tai erilaisissa muissa muutostilanteissa.

 

Mentorointi ja ’live-in-advisor’

Toimimme johdon tukena, kehitämme yksilön toimintaa, parannamme asiakaskokemusta, jalkautamme strategioita mm. mentorointi ja ”live-in advisor” palveluiden avulla.

”Live-in-advisor” palvelussa tulemme paikanpäälle auttamaan jossakin tehtävässä jolloin samalla tutustumme yritykseenne syvemmältä. Näin vallalla oleva ’oikea’ kulttuuri ja yrityksen haasteet ja vahvuudet tulevat selkeästi ja helpommin kartoitettua joiden pohjalta voimme rakentaa toimenpide ehdotukset valituille alueille. Samalla pystymme tehokkaasti siirtämään omaa laaja-alaista osaamistamme ja kokemustamme yrityksen eduksi. Näin tuomme uusia näkökulmia, hyväksi koettuja tapoja sekä johtajuuden hiljaista tietoa hyödyksenne. Uskomme että läsnä oleva apu juuri akuutteihin tilanteisiin on tehokkaampaa kuin valmennuskurssit.

Autamme myös rakentamaan yrityksen sisäisiä mentorointiohjelmia joissa eri kokemukset tukevat toisiaan.

 

Inspiroivat esitykset ja tapahtumat

Tarjoamme ja suunnittelemme myös inspiroivia esityksiä, valmennuksia, työpajoja ja tapahtumia. Näitä voi hyödyntää yksittäin tai yhdistää suurempiin palvelukokonaisuuksiin.

Esimerkkejä teemoista:

– Uusiutuvaa energiaa ajatteluun

– Työn iloa – iloa työstä!

– Itsensä johtamisen spiraali

– Vastuullisuudesta yhteistä arvoa

– Uusi työ haastaa koko organisaation: Työtavat ja – tilat murroksessa

– Intuition vapauttaminen menestyksen tueksi

 

 

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen ”Elävät kalvot”- menetelmän, jonka avulla luentojen asiasisältö herätetään eloon näytelmällisin, jopa komediallisin keinoin. Näyttelijä Jaana Saarinen kollegoineen vastaa elävästä improvisaatioesityksestä, joka havainnollistaa luennoitsijan osuutta.

Jaana Saarinen on myös kokenut esiintymisvalmentaja. Hän on luennoinut, opettanut ja valmentanut ihmisiä erilaisissa työyhteisöissä niin hallitsemaan esiintymisjännitystään kuin löytämään itsestään rohkeutta ja monipuolisuutta. Kyky esiintyä ja olla läsnä on tehokas kilpailuvaltti – kysy räätälöityä valmennusohjelmaa itsellesi ja/tai yrityksellesi!


^